Lokalsamtal i Bosebo/Hällabäck

Våren 2019 genomfördes lokalsamtal i  Bosebo/Hällabäck med omnejd.

Under lokalsamtalen har vi bland annat diskuterat LIS-områden, kollektivtrafik, skolskjuts, vägar, belysning, upprustning av Gislavedsleden, framtida utvecking av den nerlagda järnvägen och hur tennisbanan i Hällabäck kan utvecklas.

Förslagen för att göra bygderna i Hällabäck och Bosebo mer attraktiv kommer att prioriteras av kommunen och föreningar i Hällabäck och Bosebo.

Sidan uppdaterades senast: