Lokalsamtal i Hestra - inställt

Lokalsamtalet i Hestra den 17 mars ställs in med anledning av de rådande omständigheterna kring coronaviruset.

Kommunen följer händelseutvecklingen noggrant och kommer så snart som möjligt att bjuda in till ett nytt lokalsamtal i Hestra.

Den 18 februari genomfördes Lokalsamtal steg 1 i Hestra, då tjänstepersoner från kommunen deltog.

Demokratiberedningens ordförande bjuder in boende i Hestra med omnejd till Lokalsamtal steg 2. Under kvällen förs dialog med politiker från demokratiberedningen och nämnderna om politiska frågor i bygden.

Urval av frågor: kollektivtrafik, finansiering av Hestra Torg

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-27