Lokalsamtal i Öreryd

Onsdag den 23 februari kl. 18.00 välkomnar vi invånare i Öreryd, Valdshult och Stengårdshult med omnejd till ett digitalt lokalsamtal.

Träffen är ett led i kommunens satsning på medborgardialog och under mötet deltar politiker och tjänstepersoner. Vi kommer bland annat diskutera hur vi tillsammans kan utveckla bygden utifrån den enkät ni har möjlighet att fylla i nedan.

Med anledning av rådande restriktioner på grund av pandemin är lokalsamtalet digitalt. Om du har anmält dig kommer du inför mötet att få en möteslänk via e-mejl. Mötet öppnas kl. 17 för dem som vill ha teknisk support. 

Enkät

Nu behöver vi er hjälp att besvara frågor för att kunna förbereda träffen på bästa sätt. Vi vill att du besvarar enkäten senast söndag 13 februari.

Besvara enkäten Länk till annan webbplats.

Enkäten inehåller frågorna:

  • Vad är den främsta tillgången och största utmaningen i er bygd?
  • Har ni några idéer på hur er bygd skulle kunna utvecklas och bli mer attraktiv?
  • Vad skulle ni själva vilja göra för att utveckla er bygd?
  • Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med för utveckla er bygd?

Välkommen till ett digitalt lokalsamtal i Öreryd med omnejd den 23 februari kl 18:00.

Anmälan

Anmäl dig senast söndag 20 februari via anmälningslänken Länk till annan webbplats. eller ring Kontaktcenter på 0371-810 00. Inför mötet får du en möteslänk till den e-post du uppger i anmälan.

Sidan uppdaterades senast: