Lokalsamtal i Skeppshult

Onsdag den 19 maj kl. 18.00 välkomnar vi invånare i Skeppshult med omnejd till ett digitalt lokalsamtal.

Nu kommer kommunen till Skeppshult med omnejd för att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla bygden. Träffen är ett led i kommunens satsning på medborgardialog och under kvällen deltar politiker och tjänstepersoner. Med anledning av rådande restriktioner på grund av pandemin är lokalsamtalet digitalt. Om du har anmält dig kommer du inför mötet att få en möteslänk via e-mejl. Mötet öppnas kl. 17 för dem som vill ha teknisk support. 

Enkät

På lokalsamtalet utgår vi från vad ni invånare tycker är viktigt. Inför mötet har det funnits möjlighet att svara på en enkät.

Svaren på enkäten

Anmälan

Anmäl dig senast 16 maj via denna anmälningslänklänk till annan webbplats eller ring Kontaktcenter på 0371-810 00. Inför mötet kommer vi att skicka en möteslänk till den mailadress du uppger i anmälan.

Välkommen till ett digitalt lokalsamtal i Skeppshult onsdagen den 19 maj kl 18:00!

Sidan uppdaterades senast: 2021-05-11