Open space

Gislaveds kommun genomför vartannat år ett open space. Det är ett samarbete mellan kommunstyrelseförvaltningen och Gislaveds gymnasium. Senast det genomfördes var hösten 2017. Syftet med open space i Gislaveds kommun är att ge ungdomar möjlighet till att påverka och utöva inflytande över kommunens framtid.

Under open space 2017 samlades gymnasieelever från årskurs två och tre i Gisle sportcenter. På plats fanns även förtroendevalda, lärare och tjänstemän från kommunens olika verksamheter. Under senaste omgången var det runt 700 personer totalt som deltog något pass under dagen och 65 förslag lämnades in som alla har besvarats av kommunens politiska nämnder.

Frågeställningen kommunens open spacedeltagare får lyfta ämnen kring är:
"Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?"

Under hösten 2019 kommer ett nytt open space genomföras.

Sidan uppdaterades senast: 2019-03-28