Medborgarlöfte polis och kommun

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt. Syftet med medborgarlöfte är att öka tyggheten och minska brottsligheten genom att polis och kommun genomför aktiviteter som de lovar.

Genom medborgar- och medarbetardialoger samt inhämtning av statistik och annan polisiär information har en lägesbild tagits fram för Gislaveds kommun. Denna lägesbild ligger till grund för löftena som år 2017 fokuserar på trafiksäkerhet samt våldsbrott och otrygghet.

Medborgarlöften 2019 Pdf, 109.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: