Kartportal

I kartportalen hittar du en sammanställning av de interaktiva kartor som finns på vår hemsida.

Du hittar bland annat kartor som visar hur kommunen har utvecklats över tiden, eller kartor över badplatser och motionsspår.

Familj som fiskar. En kvinna och två pojkar står på en brygga och fiskar.

Friluftsliv och motion Länk till annan webbplats.

I Gislaveds kommun finns goda förutsättningar för ett innehållsrikt idrotts- och friluftsliv. Här hittar du information om elljusspår, vandringsleder, fiske, badplatser med mera.

Kommunkarta Länk till annan webbplats.

Kommunkartan är den mest omfattande kartan. Här hittar du allt från ledig mark till hundlatriner.

lyftkran och hus med byggnadsställningar

Pågående detaljplaner Länk till annan webbplats.

Här hittar du detaljplaner vi arbetar med just nu och vilken fas de är i.

Ledig mark Länk till annan webbplats.

Söker du ledig mark i kommunen? Här hittar du information om ledig bostad, industri och handel..

Gislaved nu och då Länk till annan webbplats.

Använd en svajparm för att jämföra dagens kommun med hur det såg ut under 60- och 70-talet.

Översiktsplan 2016 Länk till annan webbplats.

Hur ska kommunens mark och vatten användas och utvecklas? Det redovisas i översiktsplanen.

Bilder från symbolbilder.se

Sidan uppdaterades senast: