Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

Bygg- och miljönämndens myndighetsutövande verksamhet styrs till största delen genom plan-och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, bostadsanpassningslagen och alkohollagen.

Sedan den 1 januari 2019 är bygg- och miljönämnden en samverkansnämnd för Gislaved och Tranemos kommuner med det nya namnet bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo. Gislaveds kommun är värdkommun både för nämnden och för verksamheten.

För den verksamhet på bygg- och miljöförvaltningen som inte ingår i samverkan med Tranemo kommun har en lokal nämnd inrättats med namnet Bm Utskott Gislaved.

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo ansvarar för:

  • Byggverksamhet
  • Miljöverksamhet
  • Hälsoskydd
  • Livsmedelstillsyn
  • Energirådgivning
  • Tillstånd för alkoholservering 

Bm Utskott Gislaved ansvarar för:

  • Kartdatabaser med tillhörande register och kommunens stomnät
  • Planfrågor, med undantag för översiktlig planering
  • Bostadsanpassningsbidrag

Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde sköts av bygg- och miljöförvaltningen.

Bygg- och miljönämndens ledamöter

Magnus Sjöberg (C)

Magnus Sjöberg (C) ordf. Gislaved

Patric Bergman (M) 1:e vice ordf.

Patric Bergman (M) 1:e vice ordf. Gislaved

Frank Josefsson (S), 2:e vice ordf.

Frank Josefsson (S), 2:e vice ordf. Gislaved

Torbjörn Gustafsson (C)

Torbjörn Gustafsson (C) Gislaved

Björn Olsson (L)

Björn Olsson (L) Gislaved

Nicklas Westerholm (WeP)

Nicklas Westerholm (WeP) Gislaved

Johanna Wärme (S)

Johanna Wärme (S) Gislaved

Eva Eliasson (S)

Eva Eliasson (S) Gislaved

Kenneth Andersson (SD)

Kenneth Andersson (SD) Gislaved

Leif Gustafsson (S)

Leif Gustafsson (S) Tranemo

Per Simonsson (KD)

Per Simonsson (KD) Tranemo

Ulrika Glans (M)

Ulrika Glans (M) Tranemo

Ann-christine Simonsson (C)

Ann-Christine Simonsson (C) Tranemo

Sidan uppdaterades senast: