Fritid- och folkhälsonämnden

Fritid- och folkhälsonämndens uppdrag är att erbjuda kommuninvånare goda förutsättningar för en positiv och meningsfull fritid. Utbudet ska främja demokratin och göra kommunen attraktiv att verka och bo i.

Nämnden säkerställer att det finns ett brett utbud av aktiviteter genom anläggningar och mötesplatser, både inom- och utomhus, tryggar verksamhet inom bad, bowling, öppen fritid samt stimulerar och ger bidrag till föreningar.

Nämnden skapar förutsättningar för god folkhälsa genom förebyggande och främjande arbete för barn och unga på deras fritid. 

Fritid- och folkhälsonämndens ansvar

  • I nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver.
  • Fördela bidrag enligt fastställda normer till föreningar.
  • Verka för att behovet av anläggningar och lokaler för fritidsverksamhet tillgodoses.
  • Organisera och ansvara för fritidsaktiviteter.
  • I samverkan med andra nämnder arbeta med ungdomsfrågor.
  • Fullgöra kommunens myndighetsuppgifter enligt spellagen.

Fritid- och folkhälsonämndens ledamöter

Per Sundström (M) ordf.

Per Sundström (M) ordf.

Malin Hermansson (C) 1:e vice ordf.

Malin Hermansson (C) 1:e vice ordf.

Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) 2.e vice ordf.

Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) 2.e vice ordf.

Anders Ingemarsson (C)

Anders Ingemarsson (C)

Emanuel Larsson (KD)

Emanuel Larsson (KD)

Tomas Töreland (S)

Tomas Töreland (S)

Simon Sowa (SD)

Simon Sowa (SD)

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-29