Fritid- och folkhälsonämnden

Fritid- och folkhälsonämndens uppdrag är att erbjuda kommuninvånare goda förutsättningar för en positiv och meningsfull fritid. Utbudet ska främja demokratin och göra kommunen attraktiv att verka och bo i.

Nämnden säkerställer att det finns ett brett utbud av aktiviteter genom anläggningar och mötesplatser både inom- och utomhus. Nämnden ansvarar även för verksamhet inom bad, bowling, öppen fritid samt ger bidrag till föreningar.

Nämnden skapar förutsättningar för god folkhälsa genom förebyggande och främjande arbete för barn och unga på deras fritid. 

Fritid- och folkhälsonämndens ansvarsområden

  • Stimulera det arbete som föreningar och organisationer i kommunen bedriver.
  • Fördela bidrag till föreningar enligt fastställda normer.
  • Verka för att behovet av anläggningar och lokaler för fritidsverksamhet tillgodoses.
  • Organisera och ansvara för fritidsaktiviteter.
  • I samverkan med andra nämnder arbeta med ungdomsfrågor.
  • Genomföra kommunens myndighetsuppgifter enligt spellagen.

Fritid- och folkhälsonämndens ledamöter

Bild på Staffan Sjöblom (M) ordförande

Staffan Sjöblom (M) ordförande

Bild på Malin Hermansson (C) 1:e vice ordförande

Malin Hermansson (C) 1:e vice ordförande

Bild på Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) 2.e vice ordförande

Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) 2.e vice ordförande

Bild på Anders Ingemarsson (C) ledamot

Anders Ingemarsson (C)

Bild med texten "Avböjer att vara med på bild"

Emanuel Larsson (KD)

Bild på Tomas Töreland (S) ledamot

Tomas Töreland (S)

Bild på Peter Gustavsson (SD) ledamot

Peter Gustavsson (SD)

Sidan uppdaterades senast: