Kulturnämnden

"Kulturnämnden ser som sin främsta uppgift att erbjuda kommunens invånare ett rikt kulturliv med bra bibliotek och ett varierat utbud av kultur. Det är viktigt att det finns någonting att leva av i en kommun men för att man skall trivas riktigt bra behövs det också någonting att leva för. Därför är vår förhoppning att man som kommuninvånare någon gång under året skall lockas till att besöka ett arrangemang eller ett av våra bibliotek.

Mycket av det som genomförs gör vi tillsammans med olika kulturföreningar i kommunen. Visst lever man länge på att ha läst en god bok, sett en bra dansföreställning, deltagit i en studiecirkel, njutit av musik eller sett en tänkvärd teaterföreställning."

Kulturnämndens uppgift är att med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska handlingsprogram bedriva biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet, driva Gislaveds Konsthall samt ge stöd till föreningar och organisationer som bedriver kulturell verksamhet.

Välkommen till kulturnämndens verksamhet önskar Urban Nilsson (C) ordförande i kulturnämnden 

Kulturnämndens ledamöter

Urban Nilsson (C) ordf.

Urban Nilsson (C) ordf.

Jan-Erick Hursti (C)

Jan-Erick Hursti (C)

Markus Lewintus (M), 1:e vice ordf.

Markus Lewintus (M), 1:e vice ordf.

Björn Olsson (L)

Björn Olsson (L)

Ylva Samuelsson (S) 2:e vice ordf.

Ylva Samuelsson (S) 2:e vice ordf.

Kjell Davidsson (S)

Kjell Davidsson (S)

Hannu Ruokola (SD)

Hannu Ruokola (SD)

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-29