Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken, förmynderskapsordningen samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarens tillsynsverksamhet:

Överförmyndarnämndens ledamöter

Bild på Lis Melin (M), ordförande

Lis Melin (M), ordförande

Bild på Ture Andersson (S) vice ordförande

Ture Andersson (S), vice ordförande

Bild på Mattias Fjellander (KD)

Mattias Fjellander (KD), ledamot

Sidan uppdaterades senast: