Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken, förmynderskapsordningen samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarens tillsynsverksamhet:

Överförmyndarnämndens ledamöter

Bild på Lis Melin (M), ordförande

Lis Melin (M), ordförande

Bild på Ture Andersson (S) vice ordförande

Ture Andersson (S), vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2021-01-11