Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är gemensam för Gislaveds och Gnosjö kommuner. I nämnden sitter tre representanter för vardera kommun.

Räddningsnämnden ansvarar för:

  • att förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder vidtas för att höja invånarnas förmåga att höja sin egen säkerhet.
  • att minska antalet bränder och andra olyckor.
  • ett snabbt och effektivt ingripande för att begränsa skador, när nödlägen som bränder och andra olyckor ändå inträffar.
  • ett uthålligt och mindre sårbart samhälle.

 

Sammanträdesdatum och dokument finns här:

Räddningsnämndens ledamöter

Niclas Palmgren (M), ordf.

Niclas Palmgren (M), ordf.

Kristine Hästmark (M) vice ordf.

Kristine Hästmark (M) vice ordf.

Magnus Sjöberg (C)

Magnus Sjöberg (C)

Gunilla Westerholm (S)

Gunilla Westerholm (S)

Nicklas Huuva (KD)

Nicklas Huuva (KD)

Stig Axelsson (S)

Stig Axelsson (S)

Sidan uppdaterades senast: