Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är gemensam för Gislaveds och Gnosjö kommuner. I nämnden sitter tre representanter för vardera kommun.

Räddningsnämnden ansvarar för:

  • att förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder vidtas för att höja invånarnas förmåga att höja sin egen säkerhet.
  • att minska antalet bränder och andra olyckor.
  • ett snabbt och effektivt ingripande för att begränsa skador, när nödlägen som bränder och andra olyckor ändå inträffar.
  • ett uthålligt och mindre sårbart samhälle.

  • Protokoll och föredragningslistor

Sidan uppdaterades senast: