Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är referensgrupp och rådgivande organ till Gislaveds kommun.

  • KPR är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.
  • Kommunen skall samråda och informera om verksamheten, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.
  • Kommunen ska inhämta synpunkter från KPR i tidigt skede så att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.
  • KPR har som referens- och rådgivande grupp inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse.

Sidan uppdaterades senast: 2019-08-12