Avgifter och taxor

I de fall där vi publicerar information om avgifter och taxor, så hittar du dem på den sida där informationen hör hemma.

Vill du exempelvis veta vad det kostar att besöka Gislaveds simhall, så finns den uppgiften att få på sidan där vi presenterar Gislaveds simhall.

På samma sätt hittar du exempelvis taxor för kommunens hälsolyft eller barnomsorgstaxa. De taxor och avgifter som är beslutade i politiska organ kan du ta del av på sidan där vi samlat kommunens författningssamling och styrande dokument under avsnittet taxor.

Sidan uppdaterades senast: