Befolkningsprognos

Antalet invånare i Gislaveds kommuns har ökat de senaste åren.

Enligt kommunprognosen, som bygger på antalet födda-döda och inflyttade-utflyttade, förväntas ökningen avta och antalet invånare minska framöver.

Det finns även en prognose som visar det motsatta. I översiktsplanen finns planer på att bygga 800 bostäder under åren 2015-2030. Om dessa planer förverkligas och invånare flyttar in i dessa bostäder, så kommer invånarantalet att öka istället.

De två prognoserna hittar du under Länkar till höger. Det finns även en prognos för hur befolknnigsutvecklingen förväntas vara i kommunens tätorter samt landsbygd.

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-20