Befolkningsprognos

Antalet invånare i Gislaveds kommun har ökat de senaste åren. Under 2019 så ökade kommunen med 106 invånare jämfört med 228 invånare under 2018.

Enligt kommunprognosen så förväntas folkökningen att fortsätta avta framöver. Kommunprognosen är baserad på antalet födda-döda och inflyttade-utflyttade.

Det finns också en byggbaserad kommunprognos. Den visar att befolkningen kan öka ännu mer om det byggs 800 bostäder mellan åren 2015-2030.

De två prognoserna hittar du under Länkar till höger. Det finns även en prognos för hur befolknnigsutvecklingen förväntas bli i kommunens tätorter och landsbygd.

Sidan uppdaterades senast: 2020-02-24