Befolkningsprognos

Antalet invånare i Gislaveds kommuns har ökat de senaste åren. Enligt kommunprognosen förväntas ökningen avta och antalet invånare minska framöver. Detta baseras på antalet födda-döda, inflyttade-utflyttade för tidigare år.

I översiktsplanen finns planer på att bygga 800 bostäder mellan åren 2015-2030. Om dessa planer förverkligas, innebär det att invånarantalet i kommunen kommer öka varje år framöver.

I menyn till höger hittar du tre prognoser för Gislaveds kommun - en för hela kommunen, en för tätorter och landsbygd och en baserad på kommunens byggplaner.

Sidan uppdaterades senast: 2019-06-25