Planering och uppföljning

Kommunal ekonomi handlar precis som all annan hushållning om att göra rätt saker på rätt sätt vid rätt tidpunkt.

Utblick

Kommunen börjar varje planeringsår med att ta fram en omvärldsanalys för att kunna prioritera och planera.

Planeringsdirektiv

Kommunen gör varje år ett planeringsdirektiv som löper för ett år framåt med en plan på tre år. Där anges vilka mål som sätts, vilka kvalitetsfaktorer som gäller samt vilka medel som varje nämnd har för att bedriva sitt grunduppdrag.

Årsredovisning

För att följa upp vad som sedan har hänt görs en årsredovisning där det går att läsa om hur kommunens skattemedel har använts.

Årsredovisning 2021

Ta del av kommunens årsredovisning 2021 genom att ladda hem något av dokumenten nedan.

Sidan uppdaterades senast: