Medborgarundersökning

Vartannat år genomför Gislaveds kommun en medborgarundersökning som utförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

Syftet med ­under­sökningen är att ge svar på frågorna:

  • Hur bedömer medborgarna Gislaveds kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?
  • Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

Svaren används i kommunens förbättringsarbete.

Augusti - November 2021

Just nu är enkäter utskickade till 1200 slumpvis utvalda invånare och årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Se filmen nedan om hur det fungerar.

 

Hösten 2019 svarade medborgarna såhär:

Medborgarna om Gislaveds kommun som en plats att leva och bo på:
Helhetsbetyget för hur invånarna bedömer Gislaveds kommun som en plats att leva och bo på fick betyget 52. Betygsgenomsnittet för alla kommuner som deltog i undersökning var 59.

Medborgarna om Gislaveds kommuns verksamheter:
Helhetsbetyget för hur invånarna bedömer de verksamheter som kommunen ansvarar för är 47. Genomsnittet för deltagande kommuner var 53.

Medborgarna om inflytandet i Gislaveds kommun:
Invånarnas helhetsbetyget för kommunen gällande inflytandet blev 31. Genomsnittet för jämförelsekommunerna var 39.

Sidan uppdaterades senast: