1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Nationella minoriteter

Kommunen är förvaltningsområde för finska språket, vilket ger vissa rättigheter för våra finskspråkiga invånare. Till exempel kan du som vill använda finska språket i din kontakt med kommunen.

Kommunen är finskt förvaltningsområde

Kommunen är anslutet till finskt förvaltningsområde, vilket ger vissa rättigheter för Gislaveds finskspråkiga invånare. Kommunens sidor som är på finska 

Kommunen har bland annat regelbundna samrådsmöten med Gislaveds finska förening och Gislaveds finska pensionärsförening. Det finns även sidor på finska på kommunens webbplats. De innehåller kontaktuppgifter till kommunens verksamheter och information om äldreomsorgen och skolan.

Gislaveds kommun är sedan 2018 med i förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär att du som finsktalande har ett förstärkt grundskydd och bland annat rätt till viss service på finska.

Arbetet med de nationella minoriteterna regleras i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I den beskrivs de fem nationella minoriteternas grundläggande rättigheter. Kommuner och regioner kan själva välja att frivilligt ansöka om att ingå i förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli. De kommuner och regioner som ansluts mottar årligen statsbidrag för sitt arbete med att stärka skyddet för de nationella minoriteterna.

Se gärna vår informationsfilm om finskt förvaltningsområde nedan. Du kan också ta del av ett tvåspråkigt informationsblad som är framtaget i samverkan mellan Gislaveds finska förening och Gislaveds kommun.

Nationella minoriteters rättigheter

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Läs mer om nationella minoriteters rättigheter på Länsstyrelsen i Stockholm.

Europarådets minoritetskonventioner skyddar nationella minoriteter. Begreppet nationell minoritet syftar på grupper med långvarig anknytning till en stat. Regeringen har tillämpat EU:s principer och beslutat att judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar uppfyller kriterierna för nationella minoriteter.

  • De har långvariga band med Sverige; deras minoritetskultur har funnits i Sverige före sekelskiftet 1900.
  • De har religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet.
  • De har självidentifikation, såväl gruppen som den enskilde strävar att behålla sin identitet.
  • De har en uttalad samhörighet och sammanhållning.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan