Bygg- och miljönämndens föredragningslistor och protokoll

Här kan du ta del av bygg-och miljönämndens föredragningslistor och protokoll.

Då bygg- och miljönämndens beslut till stor del riktar sig mot enskilda publiceras protokollet först efter att besluten skickats ut till berörda parter.

Gislaveds kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa uppgifter, eller hela sidor, publiceras inte på hemsidan. Det kan till exempel vara ärenden som behandlar bostadsanpassningsbidrag, förelägganden och dylikt. För att ta del av nämndens beslut i dessa ärenden är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen.

Sidan uppdaterades senast: