Fastighet- och servicenämnden

Här kan du ta del av fastighet- och servicenämndens protokoll och föredragningslistor. Nämnden bytte namn 1 januari 2017. Tidigare hette den enbart "Fastighetsnämnden".

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-02