Socialnämndens föredragningslistor och protokoll

Här kan du ta del av socialnämndens protokoll och föredragningslistor.

Vissa ärenden är belagda med sekretess, dessa sidor läggs inte ut på hemsidan. Detsamma gäller för ärenden med känsliga personuppgifter. Samtliga ärenden som nämnden ska behandla vid mötet finns i aktuell föredragningslista. Vill du ha mer information kring ett sekretessbelagt ärende kan du få ärendet sekretessprövat, hör i så fall av dig till socialförvaltningen.

Sidan uppdaterades senast: