Sammanträdesdagar 2020

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har sammanträden under år 2020. För mer information se respektive sida.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Börjar 18.30 alla tillfällen förutom 14 maj då det börjar kl. 10.00 och 19 november då det börjar 10.00 samt 10 december då det börjar 17.00.

Sammanträdesdagar 2020, jan-jun

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige 

28

27

26

23

 14

15

Kommunstyrelsen

15

5, 19, 26

11, 25

1, 22, 29

13, 27

10

Barn- och utbildningsnämnden


18

3, 31

28


9

Bygg- och miljönämnden

28

25

24

 21

19

23

Fastighet- och servicenämnden

22

19

25

22

20

17

Fritid- och folkhälsonämnden


 11

31


 19

16

Kulturnämnden


10

30


18

15

Socialnämnden

21

18

31

28

 26

23

Teknisk nämnd


11

10

7

5

9

Räddningsnämnd

30

25


1

 5

2

Överförmyndarnämnd


14

2712


Sammanträdesdagar 2020, jul-dec

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Kommunfullmäktige


27

24

22

19

10

Kommunstyrelsen


12, 26

9, 23

7, 21

4, 18, 25

9

Barn- och utbildningsnämnden8, 29

20

3

15

Bygg- och miljönämnden


25

22

20

17

15

Fastighet- och servicenämnden


 26

23

 21

18

16

Fritid- och folkhälsonämnden8

27


15

Kulturnämnden9

26


14

Socialnämnden8

6

3

15

Teknisk nämnd8

6

3

8

Räddningsnämnd1

 19


 1

Överförmyndarnämnd4

30


11


KONTAKTCENTER

Telefon till vår kommunvägledning: 0371-810 00, öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16.

Ställ en fråga länk till annan webbplats
Lämna en synpunktlänk till annan webbplats
Gör en Felanmälanlänk till annan webbplats
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handlinglänk till annan webbplats)

Mer kontaktinformationlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-17