Sammanträdesdagar 2022

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har sammanträden under år 2022.

Kommunfullmäktiges sammanträden öppna för allmänheten

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och hålls alltid i kommunhuset i Gislaved. I princip startar alla fullmäktigemöten klockan 18.30, men det finns några undantag enligt följande:

  • 19 maj börjar sammanträdet klockan 10.00
  • 17 november börjar sammanträdet klockan 10.00
  • 15 december börjar sammanträdet klockan 17.00

Kommunen videosänder även samtliga kommunfullmäktigemöten på vår webbplats, om du hellre vill följa sändningen på distans.


Sammanträdesdagar, januari-juni

Politiskt organ

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige 

januari

27

februari

24

mars

24

april

28

maj 

19

juni

13

Kommunstyrelsen

januari

12, 26

februari

9, 23

mars

9, 23

april

6, 13, 20

maj

4, 11, 18

juni

1, 15

Barn- och utbildningsnämnden

januari

25

 februari

22

mars

22

april

19

inget i

maj

juni

14

Bygg- och miljönämnden

inget i

januari

februari

1, 22

mars

1, 29

april 

26

maj

24

juni

21

Fastighet- och servicenämnden

januari

26

februari

23

mars

23

april

20

maj

18

juni

15

Fritid- och folkhälsonämnden

januari
26

februari 

23

inget i

mars

april

20

maj 

25

juni

22

Kulturnämnden

januari

24

februari

21

inget i

mars

april

19

maj

23

juni

20

Socialnämnden

inget i

januari

februari

22

mars

22

april

21

maj 

17

juni

21

Teknisk nämnd

inget i

januari

februari

22

mars

22

april

19

maj

17

juni

14

Räddningsnämnd

januari

19

februari

16

inget i

mars

april

12

inget i

maj 

juni

14

Överförmyndarnämnd

inget i

januari

februari

18

inget i

mars

april

22

inget i

maj

juni

17


Sammanträdesdagar, juli-december

Politiskt organ

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Kommunfullmäktige

inget i

juli

augusti

25

september

22

oktober

26

november

17

december

15

Kommunstyrelsen

inget i

juli

augusti

10, 24

september

7, 21

oktober

5, 12, 26

november

9, 23

december

7

Barn- och utbildningsnämnden

inget i

juli

inget i

augusti

september

13

inget i

oktober

november

15

december

13

Bygg- och miljönämnden

inget i

juli

augusti

30

september

13, 27

oktober

25

november

22

december

13

Fastighet- och servicenämnden

inget i

juli

inget i

augusti 

september

14

oktober

12

inget i

november

december

14

Fritid- och folkhälsonämnden

inget i

juli

inget i

augusti

september

14

oktober

12

november

9

december

14

Kulturnämnden

inget i

juli

inget i

augusti

september

12

inget i

oktober

november

7

december

19

Socialnämnden

inget i

juli

inget i

augusti

september

15

inget i

oktober

november

8

december

20

Teknisk nämnd

inget i

juli

inget i

augusti

september

6, 19

oktober

6

november

1

december

2

Räddningsnämnd

inget i

juli

inget i

augusti

september

13

inget i 

oktober

november

2

december 

14

Överförmyndarnämnd

inget i

juli

inget i

augusti

september

16

inget i

oktober

inget i

november

december

16