Kommunal författningssamling och styrande dokument

Verksamheten i Gislaveds kommun styrs bland annat av en rad dokument som har antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar.

Nedan kan du ta del av Gislaveds kommuns antagna styrdokument. Mer information om hur vi i Gislaveds kommun arbetar med styrdokument kan du läsa i våra riktlinjer för styrdokument. Pdf, 71.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunal författningssamling

 

Föreskrifter

Reglementen

Bolagsordningar och ägardirektiv

Taxor

Delegationsordningar

 

Övriga styrande dokument

 

Vision

Strategier​

Program

Planer​

Policys

Riktlinjer​

Regler​

Sidan uppdaterades senast: