Hon finns till för våra äldre

Annelie Öberg arbetar som undersköterska på Blomstervägens demenscentrum i Gislaved.

Där finns 65 lägenheter fördelade på sju enheter. Som undersköterska är uppgiften att stötta hyresgästerna att få ett så bra liv som möjligt. Annelie beskriver det som att undersköterskan fyller i luckorna, är ena armen borta så är undersköterskan armen.

Hjälpa de hyresgäster som inte kan sova

Annelie arbetar natt tillsammans med 4 andra undersköterskor. På natten är den viktigaste uppgiften att hjälpa de hyresgäster som inte kan sova. De behöver lugnas och ofta avledas för att kunna somna om. Om någon vaknar ska en undersköterska snabbt vara på plats så att personen inte väcker de andra.

Det roligaste med mitt jobb är att jag jobbar längst ut i verksamheten och får komma de som behöver hjälp väldigt nära, säger Annelie. Jag får en direkt feedback om vad som fungerar och vad som inte gör det. På ett personligt plan är det en utmaning att alltid ställa sig själv i andra hand.

Metoderna och arbetssätten har förändrats

Annelie har arbetat som undersköterska sedan 1984 då hon gick ut gymnasiets dåvarande vårdlinje. Arbetsuppgifterna har utvecklats sedan hon först började arbeta; metoderna och arbetssätten har förändrats.

På min första arbetsplats hade vi 35 boende på varje avdelning, de låg i fyrbäddssalar och duschades varje morgon samma tid som på löpande band. Individen var inte i fokus, allt skedde på repetition säger Annelie.

Personcentrerat förhållningssätt

Mycket har hänt sedan dess och inom vården arbetar man utifrån nya tankesätt. Sedan 2011 utgår alla insatser på Blomstervägen från ett personcenterat förhållningssätt. Det innebär att vården inte utgår från en diagnos utan anpassas utifrån det behov som varje unik person har.

Det är en underbar tanke, och det är så vi strävar efter att arbeta, men det fungerar inte alltid i praktiken. Just nu så springer vi väldigt fort för att hinna leverera allt vi ska göra. Om jag är pressad känner jag mig otillräcklig. Då stressar jag upp de vi är till för istället för att skapa trygghet, säger Annelie.

Vad är den största utmaningen?

I det dagliga arbetet är den största utmaningen att få tiden att räcka till för att ge servicen som ingår i vårt uppdrag, och samtidigt försöka hålla den positiva energi som behövs för att våra hyresgäster ska känna sig trygga, säger Annelie.

För samhället i stort finns en stor utmaning när det gäller undersköterskans roll menar Annelie. Det är oftast inte ett kall att arbeta som undersköterska, man har heller inte de bästa arbetsvillkoren eller den högsta lönen.

För att se till att det finns utbildad personal som tar hand om de äldre i framtiden tror jag att det är viktigt att se över undersköterskans vardag och hur man kan göra yrket mer intressant och attraktivt säger Annelie. Det är också viktigt för beslutsfattare att stärka upp helhetsbilden och inventera kunskapen hos de längst ute i verksamheterna.

Sidan uppdaterades senast: