Personalens arbetsglädje ger bättre tillvaro för alla

Arbetsglädje påverkar verksamheten. En positiv inställning är viktig eftersom det smittar av sig till andra. Det menar personalen på Ekbackens vård- och omsorgsboende i Burseryd.

För två år sedan bestämde de sig för att våga tänka nytt och genomföra ett förändringsarbete. De valde ett verksamhetsmål som förenar arbetsglädje med verksamhetsutveckling, god service och kommunikation. Arbetet gav dem utmärkelsen Årets arbetsplats inom Gislaveds kommun. Med start 2019 delas varje år ett antal priser ut internt till medarbetare och arbetsplatser som gör något extra.


Vi gjorde förändringen för att tydliggöra hur vi tillsammans skapar arbetsglädje som skapar glädje för våra boende. För oss står våra boendes behov och trygghet fokus; genom vår arbetsglädje skapar vi en bättre tillvaro för dem, säger Ann-Louise Benjaminsson, lokalvårdare på Ekbacken.

På Ekbacken finns 24 hyresgäster, vilka bor på avdelningarna Lyckan, Ängen och Gläntan. Personalstyrkan består av 25 medarbetare. Tillsammans gjorde de för två år sedan en översyn av rutiner och roller, vilket innebar att man grupperade om medarbetarna och skapade fokusgrupper.

Omorganisationen ledde till mer kommunikation och samarbete mellan oss kollegor. Det underlättar vår arbetsdag när alla känner till hur saker fungerar, säger Louise Björk, undersköterska.

Arbetsglädjen gynnar alla

Personalen på Ekbacken började med att definiera vad arbetsglädje i vardagen betyder för dem. De kom fram till att det bland annat handlar om att jobba med positiva budskap och att skapa en tydligare gemenskap.

Vi pratade om hur vi praktiskt skapar arbetsglädje genom att fokusera på det vi är bra på. Vi har satt upp ”peppcitat”, positiva citat på lämpliga plaster. Vi har gemensam fredagsfika för alla och vi har två personer som ansvarar för att personalen hittar på något kul ihop på fritiden, det svetsar oss samman, säger Ann-Louise.

Något så enkelt som att hälsa hjärtligt på varandra i korridoren, lyssna på varandra och konstruktivt hjälpa varandra att lösa problem underlättar vår vardag berättar Louise. Hon menar också att det gör de boende tryggare.

När man tillsammans skapar glädje och meningsfullhet ger det arbetsglädje, säger Ann-Louise. Vi har en fantastisk chef som verkligen tror på oss, och vi är tacksamma över att vi fått möjligheten att vara med och påverka vår vardag. Vi i personalen har börjat tänka mer på budget i balans och hur vi kommer dit, med målen i fokus. För vår del blev det ett förändringsarbete i både tanke och genomförande.

Trygghetstänket märks i hela verksamheten

Trygghet är den genomgående nämnaren. Hur personalen mår och hanterar olika situationer som uppkommer, påverkar hyresgästens känsla av trygghet.

Vi jobbar mot ett gemensamt mål, tillsammans finns vi till för de boende. Att de känner av att vi mår bra och arbetar tillsammans betyder mycket. Det är vi som skapar deras trygghet, säger Ann-Louise.

Förändringsarbetet märks även mer konkret. Som att de boende får vara med och baka. För att underlätta förbereds korgar med recept och ingredienser. Måla i grupp, hotellfrukost och qigong är också uppskattade inslag. Ofta sjungs det sånger vid umgängesytorna. Den som tar ton är många gånger en av de boende som är en erfaren körsångerska.

Det är viktigt att fånga upp glädjeämnen, säger Louise. Vår körsångerska känner trygghet när hon får sjunga mycket, och det i sin tur gör att alla får njuta av sång och den rofylldhet det skapar.

Fritt och självständigt men hittar ändå tillbaka

Trygghet har även skapats genom att utomhusmiljön byggts om. De boende kan vistas ute fritt och självständigt men ändå hitta tillbaka. Varje boende har möjlighet till promenad dagligen och det finns en trehjulig par-cykel.

Växthuset är omtyckt och används flitigt. Där finns möjlighet att njuta av bland annat tomater, vindruvor och gurkor. Varje avdelning har var sin pallkrage och ansvarar för odling och skötsel.

Det går jättebra att utgå från arbetsglädje

Allt vi skapat de senaste åren känns så självklart nu; när vår chef först peppade oss att använda arbetsglädje som ett mål för verksamheten var vi osäkra, men det går jättebra att utgå från arbetsglädje, säger Louise. Vi är så glada över att vi vågade ändra och prova nytt!

Att arbetsglädje och trygghet är två grundpelare för verksamheten på Ekbacken har betytt mycket för utvecklingen, menar enhetschef Louise Karlsson.

Genom att arbeta med struktur och kultur på arbetsplatsen, i kombination med en tydlig målsättning har vi lyckats skapa konkreta aktiviteter och forum i vardagen som berikar både medarbetare och de boende, säger Louise.

Sidan uppdaterades senast: