Leader västra Smålands logotyp. Två händer som skakar hand och ett eklöv

Leader Västra Småland

LEADER är en metod inom EU som bygger på att flera olika intressenter går ihop för att tillsammans utveckla landsbygdens ekonomi. Syftet är att genom lokala utvecklingsprojekt skapa förutsättningar för en levande landsbygd där det skall vara attraktivt att bo och arbeta. I begreppet "landsbygd" innefattas även de tätorter som ligger inom LEADER-områdets gränser.

LEADER-stödet finansieras till 70 % av EU och staten. Övriga 30 % bidrar medlemskommunerna med. Nuvarande LEADER-programmet ingår i Sveriges landsbygdsprogram och pågår mellan 2014-2020. Nuvarnade landsbygdsprogram är förlängt under 2021-2022.

Sverige är uppdelat i 53 LEADER-områden och Gislaveds kommun ingår i LEADER Västra Småland där också Gnosjö, Vaggeryds och delar av Jönköpings kommun ingår. Vårt Leaderkontor ligger i Gnosjö. Alla områden har sin egen utvecklingsstrategi baserad på områdets behov.

De prioriterade områdena inom LEADER Västra Småland är:

Miljö & Infrastruktur: Förnybar energi och energieffektiviseringar, förstudier och informationsprojekt om bredbandsutveckling, kompetenshöjning, närproducerat och ekologiskt, miljömål för vatte

Entreprenörskap: Nya näringar, utveckling av befintliga näringar, kompetenshöjning, arbetsintegrerande företagande.

Delaktighet: Mötesplatser, utvecklat föreningsliv, folkhälsa, kulturutbyten, inkludering och digital delaktighet.

Kultur: Stolthet och nyfikenhet, bevara kultur på nya sätt, tillgänglighet, kulturella och kreativa näringar.

Grunderna i ett LEADER-projekt

  • Samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor
  • Projektets nytta skall tillfalla LEADER-området
  • Projektstöden ska gå till insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller skapar förutsättningar för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller en mera attraktiv landsbygd
  • Ett Leaderprojekt ska bidra till nytänkande utifrån de lokala förutsättningarna i vårt Leaderområde
  • Man kan söka stöd för att täcka 100 % av sina kostnader men alla projekt måste ha en egen, privat insats i form av pengar, resurser eller nedlagd ideell tid.

Beslutsfattare

Den grupp som fattar beslut om vilka projekt som skall få stöd kallas för LAG (Local Action Group) och består av 24 personer som är jämt fördelade från ideell, privat och offentlig sektor. De har beslutsmöten 6 gånger per år.

Sidan uppdaterades senast: