Bild på vinnaren av Arkitekturpriset 2021 Skon 3. En grå tegelfasad med spetsig topp och som passar väl med omgivningen.

Vinnaren av Arkitekturpriset 2021, Skon 3 i Gislaved

Arkitekturpriset

Gislaveds kommuns arkitekturpris är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen. År 2021 delas priset ut för sjuttonde året i rad.

Bygg- och miljönämnden har beslutat att tilldela fastighet Skon 3 arkitekturpriset för 2021.

"Byggnaden på Skomakargärdet utgör ett gott exempel på väl gestaltad och samtida villaarkitektur. Bostadshusets volym, färg och form tar hand om platsens förutsättningar på ett föredömligt sätt. Bostadshuset på Skon 3 utgör ett särskilt gott exempel på när samtida arkitektur tillför nya estetiska kvalitéer som tar hänsyn till platsens förutsättningar och karaktär."

Priset består av en bronsplakett, ett diplom och äran.

Nominering till Arkitekturpris 2022

Alla är välkomna att föreslå ett projekt för nominering till priset. Förslag till nominering skickas till kommunen via e-post kommunen@gislaved.se. Märk ditt ärende med "arkitekturpriset 2022".

Priset kan delas ut till en nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings eller ombyggnadsprojekt som tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska värden och som förskönar vår kommun. Utmärkelsen kan också tilldelas parker och andra anläggningar som bidrar till en vackrare kommun.

Endast projekt som färdigställts under de senaste två åren har rätt att delta i bedömningen.

Frågor om utmärkelsen besvaras av stadsarkitekten  som nås via kontaktcenter.

Sista dag att nominera för 2021 har redan varit. Sista dag för att nominera för 2022 är 3 oktober.

Historik

Gislaveds kommun införde 2005 en utmärkelse för god arkitektur. Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen. Priset kan delas ut till nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings-eller ombyggnadsprojekt där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en helhet. Det är viktigt också med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde.

Utmärkelsen kan också tilldelas ett bidrag till en god samhälls- eller ombyggnadsprojekt som tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska värden och som förskönar vår kommun.

Förslag till pristagare får nomineras av vem som helst och det är bygg- och miljönämnden som slutligen beslutar om vem som får priset. Utöver priset kan också hedersomnämnande delas ut.
Priset består av en bronsplakett att fästa på aktuell byggnad eller motsvarande samt ett diplom.
Prisplaketten är formgiven av Gislavedsbördige designern inredningsarkitekt SIR/MSA Olle Andersson

Sidan uppdaterades senast: