Bild på Arkitekturprisvinnare 2019

Arkitekturprisvinnare 2019, kvarteret Skon 1, Gislaved.

Arkitekturpriset

Gislaveds kommuns arkitekturpris är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen. År 2020 kommer priset delas ut för sextonde året i rad. Du har möjlighet att nominera fram till måndagen den 5 oktober.

Priset kan delas ut till en nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings eller ombyggnadsprojekt som tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska värden och som förskönar vår kommun. Utmärkelsen kan också tilldelas parker och andra anläggningar som bidrar till en vackrare kommun.

Priset består av en bronsplakett, ett diplom och äran. Endast projekt som färdigställts under de senaste två åren har rätt att delta i bedömningen.

Nominering till Arkitekturpris 2020

Alla är välkomna att föreslå ett projekt för nominering till priset. Förslag till nominering skickas till kommunen via e-post kommunen@gislaved.se. Märk ditt ärende med "arkitekturpriset 2020".

Frågor om utmärkelsen besvaras av stadsarkitekten  som nås via kontaktcenter.

Sista dag att nominera är 5 oktober 2020.

Historik

Gislaveds kommun införde 2005 en utmärkelse för god arkitektur. Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen. Priset kan delas ut till nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings-eller ombyggnadsprojekt där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en helhet. Det är viktigt också med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde.

Utmärkelsen kan också tilldelas ett bidrag till en god samhälls- eller ombyggnadsprojekt som tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska värden och som förskönar vår kommun.

Förslag till pristagare får nomineras av vem som helst och det är bygg- och miljönämnden som slutligen beslutar om vem som får priset. Utöver priset kan också hedersomnämnande delas ut.
Priset består av en bronsplakett att fästa på aktuell byggnad eller motsvarande samt ett diplom.
Prisplaketten är formgiven av Gislavedsbördige designern inredningsarkitekt SIR/MSA Olle Andersson

Sidan uppdaterades senast: 2020-10-12