Vinnare av arkitekturpriset 2017

Arkitekturpriset

Gislaveds kommuns arkitekturpris är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen. 2018 delas priset ut för fjortonde året i rad. Priset kan delas ut till en nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings eller ombyggnadsprojekt som tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvalitéer och som förskönar vår kommun. Utmärkelsen kan också tilldelas parker och andra anläggningar som bidrar till en vackrare kommun.

Priset består av en bronsplakett, ett diplom och äran. Endast projekt som färdigställts under de senaste två åren har rätt att delta i bedömningen.

Nomniera till arkitekturpriset 2018

Alla var välkomna att föreslå objekt för nominering till priset. Förslag till utmärkelsen skulle ha varit bygg- och miljönämnden tillhanda senast måndag 8 oktober 2018.

Tre projekt har blivit nominderade till priset 2018. Bygg- och miljönämnden ska besluta om vilket projekt som tilldelas priset den 6 november 2018. När protokollet justeras kommer vinnaren att presenteras.

Frågor om utmärkelsen besvaras av stadsarkitekt Sven Hedlund, tfn 0371-81144.

Historik

Gislaveds kommun instiftade 2005 en utmärkelse för god arkitektur. Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen och kan delas ut till nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings-eller ombyggnadsprojekt där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde.
Utmärkelsen kan också tilldelas ett bidrag till en god samhälls- eller
Förslag till pristagare får nomineras av vem som helst och det är bygg- och miljönämnden som slutligen beslutar om vem som får priset. Utöver priset kan också hedersomnämnande delas ut.
Priset består av en bronsplakett att fästa på aktuell byggnad eller motsvarande samt ett diplom.
Prisplaketten är formgiven av Gislavedsbördige designern inredningsarkitekt SIR/MSA Olle Andersson

Sidan uppdaterades senast: 2018-10-19