Bygdepengen

Föreningar i närheten av vindkraftverket i Hestra kan varje år söka bygdepengen, för att utveckla området i en positiv anda som kommer invånarna till gagn.

Ansökan

I detta projekt samverkar vi med Tranemo kommun och det är de som tar emot din ansökan. Sista ansökningsdag är den 31 januari. Fyll i Ansökningsblankett bygdepeng Pdf, 271.9 kB. och skicka in till Tranemo kommun.

Ansökan skickas via e-post till kommun@tranemo.se eller via post till
Tranemo kommun
514 80 Tranemo
Märk: ”Ansökan bygdepeng”.

Läs mer på Tranemo kommuns hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kritierier för ansökan

För att kunna ansöka om bygdepeng ska föreningen vara verksam inom det område vindkraftsparken etablerats. Pengarna ska gå till projekt, investeringar och gemensamma anläggningar som är positiva för områdets utveckling.

För att beviljas bygdepeng finns följande kriterier:

  • Föreningen ska vara verksam inom det område vindkraftsparken etablerats.
  • Pengarna ska gå till projekt, investeringar och gemensamma anläggningar som är positiva för områdets utveckling. Projekten ska stärka samlingsplatserna i området och medlen ska kunna användas för reparationer eller investeringar i gemensamma byggnader, konstverk, anläggningar och infrastruktur.
  • Bidrag kan ges till insatser som utvecklar besöksnäringen som exempelvis lokala evenemang men också till företagsutveckling inom besöks- och servicenäringen.
  • Fördelningskommittén har möjlighet att ge bidrag i maximalt tre år för ett projekt och inledningsvis bör insatser inriktas mot åtgärder av mer omfattande karaktär som ger långsiktiga resultat.

Bygdepengen avser inte:

  • Rena driftsbidrag. Pengar kan inte sökas retroaktivt såvida inte investeringen är beroende i tid av uppförandet av vindkraftsanläggningen. Investeringen får vara påbörjad men inte avslutad vid tillfället för beslutet.
  • Investeringar som normalt är direkt skattefinansierade. Däremot kan fonden vara medfinansiärer i infrastrukturprojekt som är angelägna för bygden och som kan stärka sammanhållningen och samverkan i området.

Om bygdepengen

Vindkraftverken utanför Grimsås/Hestra/Mossebo är i full gång sedan en tid tillbaka. I samband med att verken gått i drift finns det från och med år 2019 möjlighet för föreningar i området att söka pengar, så kallad bygdepeng, för återbäring till de omgivande bygderna. Totalt finns ca 200 000 kronor om året att söka. Projektet kommer att hålla på så länge vindkraftverken står kvar.

En särskild fördelningskommitté ansvarar för att fördelningen sker på ett sådant sätt att den kommer till största möjliga nytta för en positiv utveckling i det berörda området.

Bild på karta över Hestra samt områden i Tranemo kommun som omfattas av fonden.

Föreningar som verkar inom området på kartan kan söka ur Bygdepengen.


Projekt som bygdepengen har finansierat

I bildspelet nedan kan du se slutredovisade projekt 2021.

Bild 1: Mossebo hembygdsförening muddrade badplats Marjebosjön.

Bild 2: Hestra SSK köpte ny gräsklippare.

Bild 3: Equmenia Hestra/Grimsås byggde grillstuga i Hestra.

Bild 4: Grimsås IF bytte duschblandare på Grimsborg.

Bild 5: Grimsås bygdegårdsförening byggde en trappa och satte upp ny belysning på bygdegården.

Sidan uppdaterades senast: