kulturstipendium
kulturpris

Kulturstipendiet och kulturpriset kan delas ut till en person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan.

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning och fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet  inom skilda kulturområden. Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och insatser av nyskapande karaktär.

Kulturpriset

Kulturpriset delas ut som erkänsla för gjorda insatser inom Gislaveds kommuns kulturliv.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-29