kulturstipendium och kulturpris

Kulturstipendiet och kulturpriset kan delas ut till en person som är född eller uppvuxen i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan.

Ansökan kan lämnas in av både den som nomineras eller av någon annan person. Ansökan till både kulturstipendiumet och och kulturpriset lämnas in senast den 15 oktober per e-post till kommunen@gislaved.se eller via post till Kulturförvaltningen, Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved.

Du kan läsa mer om kulturstipendiet och kulturpriset i Bestämmelser för Gislaveds kommuns kulturstipendium och kulturpris. Pdf, 120.4 kB.

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning och fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden. Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och insatser av nyskapande karaktär.

Blankett ansökan om kulturstipendium Pdf, 1014.9 kB.

Kulturpriset

Kulturpriset delas ut för att uppmärksamma gjorda insatser inom Gislaveds kommuns kulturliv.

Blankett ansökan om kulturpris Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterades senast: