Miljöstipendium

Gislaveds kommun delar i slutet av varje år ut ett miljöstipendium för att stimulera eller belöna bra insatser för miljön. Med miljö menar vi både naturvård och miljöskydd och stipendiet kan delas ut till enskilda personer, markägare, föreningar och organisationer, skolor eller skolklasser och företag som hör hemma i kommunen.

Nominera till miljöstipendiet

Stipendiet delas ut som en belöning för ett bra miljöarbete men kan också ges för att stötta och uppmuntra någon som vill genomföra ett intressant miljöprojekt. Du kan själv söka stipendiet eller så kan du nominera någon annan som du anser har gjort bra insatser för miljön.
 
Stipendiet består av en penningsumma som årligen fastställs av kommunstyrelsen. Det är presidierna i kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden som beslutar vem som får stipendiet och det delas ut i anslutning till kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Bestämmelser för miljöstipendietPDF

Så här nominerar du

Skicka din nominering med motivering till kommunen@gislaved.se eller till:

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun
Stortorget 1
332 80 Gislaved

Skicka in din nominering senast 15 oktober

Tidigare stipendiater


2020 års miljöstipendium

2020 tilldelades ICA Kvantum Gislaved miljöstipendiet

För deras medvetna satsning på miljömärkta och ekologiska varor, på energieffektivisering och avfallshantering tilldelas ICA Kvantum Gislaved kommunens miljöstipendium 2020. Som Svanenmärkt butik arbetar man med en helhetsorienterad syn på miljöarbetet för att minska miljö- och klimatpåverkan, minska avfallsmängder och matsvinn. I sin nu ombyggda butik satsar man på energieffektiv fryshantering och belysning och ett utvecklat utbud av ekologiska och miljömärkta varor. Man samverkar också med kommunalförbundet SÅM kring matavfallsinsamling. ICA Kvantum Gislaveds miljö- och hållbarhetsarbete är därför väl värt att belöna med Gislaveds kommuns miljöstipendium 2020.

2019 års miljöstipendium

2019 tilldelades Nordiska Plast AB miljösitpendiet

Att hushålla med naturresurser, minska klimatpåverkan och öka återanvändning och återvinning är några av de mest angelägna åtgärderna på vägen mot ett hållbarare samhälle. I en sådan utveckling behövs det på alla områden aktörer som går före och banar väg för nya lösningar. Nordiska Plast är ett företag som satsar aktivt på att utveckla användningen av hållbara material, öka återvinningen av plastprodukter samtidigt som man arbetar med att miljöanpassa och energieffektivisera sin produktion. Företaget deltar också i det lokala hållbarhetsarbetet. Nordiska Plasts arbete och ambitionsnivå i sitt miljö- och hållbarhetsarbete är väl värt att belöna med Gislaveds kommuns miljöstipendium 2019.

2018 års miljöstipendium

2018 tilldelades Rickard Carlsson som driver OxyG AB, Bosebo, miljöstipendiet

Rickard Carlsson från Bosebo hamnade av en slump på afrikanska landsbygden där han blev uppmärksam på att man använde något pulver för att rena deras bristfälliga avlopp. Detta väckte Rickards intresse - som nu har tagit fram en produkt som lanserats på svenska marknaden. Den är främst anpassad för husbilar, husvagnar och båtar, men fleråriga försök i Gislaveds kommun har visat att avlopp där man tillsätter Rickards slammätande bakterier inte behöver tömmas, att fosfornivån sänks betydligt samt att dålig lukt försvinner.

Rickard Carlssons utveckling av en enkel och effektiv metod för avloppsrening är en viktig del i arbetet med att ta fram långsiktigt hållbara reningsmetoder för små avlopp och är väl värt att belöna med Gislaveds kommuns miljöstipendium 2018.

2017 års miljöstipendium

2017 tilldelades Anna Samuelsson, Skeppshult, miljöstipendiet. En långsiktigt hållbar livsmedelbruksproduktion är en viktig del i det hållbara samhället. Anna Samuelsson från Skeppshult driver frågorna om ett jordbruk i samklang med natur och samhälle inom ramen för sitt engagemang inom LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Hon har spelat en avgörande roll i arbetet med att möjliggöra att fler lokalt producerade livsmedel kommer att kunna serveras i kommunala verksamheter. 

2016 års miljöstipendium

2016 tilldelades Madelaine Kastberg, Gislaved, miljöstipendiet.

Madelaine Kastberg har i sitt examensarbete vid Linnéuniversitetet studerat drivkrafterna för utveckling av gröna strategier inom plastföretagen i GGVV-regionen. Genom att bland annat belysa hur och varför företagen utvecklar sin energi- och materialhushållning, visas viktiga samband mellan företagens effektiviseringsåtgärder och deras miljöarbete. Arbetet utgör en värdefull kartläggning av pågående miljöarbete i regionens företag.

Sidan uppdaterades senast: