Stiftelsen Anders Svenssons donationsfond

Kommunen har erhållit en donationsfond vars avkastning ska användas för stipendier åt ungdomar, som utbildar sig för praktiskt eller teoretiskt yrke. Senast 15 april måste vi fått in din ansökan.

Stipendiet kan sökas av framåtsträvande, välartade, helnyktra ungdomar vilka är födda och hemmahörande inom Gislaveds gamla kommun (det vill säga inom de kommungränser som gällde före 1974). Stipendierna är avsedda för utbildning inom olika skolor, yrken med mera.

  • Med framåtsträvande och välartad menas en seriös strävan att uppfylla vissa mål i livet.
  • Med helnykterhet menas att vederbörande inte får förtära drycker med volymprocent överstigande 1,8%.
  • Studierna ska vara påbörjade innan 35 års ålder.
  • Studierna ska bedrivas på mer än halv tid.
  • Stipendiet kan endast sökas i fem år.
  • Stipendiet kan inte sökas för studier i Gislaved.
  • Stipendiaten ska redovisa studieresultatet.

Med hemmahörande avses den som vid tidpunkten för stipendiernas sökande är bosatt eller mantalsskriven i Gislaveds gamla kommun. Om den studerande på grund av sina studier är mantalsskriven på annan ort än Gislaved men fortfarande har fast anknytning till Gislaveds gamla kommun, kan stipendier sökas. Med fast anknytning menas att föräldrar, mor- och farföräldrar eller egna barn finns boende i Gislaved. Den studerande får inte ha bildat egen familj, med barn, på studieorten.

Studierna skall avse yrkesutbildning och utbildningen får ske inom eller utom Sverige och avse såväl teoretiska som praktiska studier.

Viktigt att skicka med i sin ansökan

Använd Ansökningsblanketten - Anders Svenssons donationsfond. Länk till annan webbplats. Blanketten fylls i direkt på skärmen. Skriv sedan ut den och skriv under. Skicka därefter in den tillsammans med följande bilagor:

  • Personbevis från Skatteverket med födelseort, Gislaveds gamla kommun
  • Intyg med studieresultat från skolan
  • Nykterhetsintyg från trovärdig person (ej kompisar eller föräldrar). Ska innehålla namnförtydligande och kontaktuppgifter. Blankett - Nykterhetsintyg. Länk till annan webbplats.

Vill du ha eventuella pengar insatta direkt på ditt konto, glöm inte att uppge det i ansökan. Stipendieansökan för hela kalenderåret 2022 skall vara inkommen senast den 15 april 2023. Observera att ansökan som kommer in efter den 15 april 2023 innebär avslag.
 
Ansökan skickas till:
"Stiftelsen Anders Svenssons donationsfond"
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Sidan uppdaterades senast: