Stiftelsen Gunnar och Margit Aggebrinks minnesfond

Stiftelsens ändamål är att den ska ”främja vården av Anderstorps köpings pensionärer därvid särskild hänsyn skall tagas till ensamma pensionärers behov av uppmuntran och förströelse”.

Medel kan delas ut till föreningar och träffpunkter för pensionärer i Anderstorp för anordnande av aktiviteter. Inga bidrag ges till enskilda personer.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Sidan uppdaterades senast: