Stiftelsen Strands gårds donation

Består av en gård som kommunen förvaltar. Stiftelsens ändamål är att lämna stöd ”till mindre bemedlade inom Reftele kommun vilka icke erhålla understöd av socknen.”

Medel kan delas ut till enskilda i form av en ”lov-peng” om maximalt 5000 kronor per person. Bidrag ges i huvudsak till behövande i en modern kontext, som t.ex. sökande med en svår ekonomisk situation, i socialt utanförskap, med funktionsnedsättning för aktiviteter som t.ex. lägerverksamhet. Den sökande får inte vara beviljad försörjningsstöd samt behöver vara bosatt i Reftele.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Sidan uppdaterades senast: