bild på familj som cyklar

Turismstipendium / Turismpris

Turismstipendium

Gislaveds kommun instiftade år 2012 in ett turismstipendium. Syftet med priset är att uppmärksamma gott arbete inom besöksnäringen i kommunen och visa att besöksnäringen är en viktig del av vår totala näring. Stipendiet delas ut av kommunstyrelsen i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Om turismstipendiet

Turismstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning, fria studier eller för att uppmuntra och stödja projekt, insatser av nyskapande karaktär. Utöver ovanstående verksamheter kan stipendiet även uppmuntra bildningsverksamhet, landsbygdsutveckling, museiverksamhet och entreprenörsanda.

Turismstipendiet kan utdelas till person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun. Behöriga till turismstipendiet är även grupper, föreningar, organisationer eller företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens besöksnäring. Turismstipendiet kan delas mellan flera stipendiater.

Nominering turismstipendium

Du kan själv söka stipendiet eller nominera någon annan som du anser har gjort ett gott arbete inom besöksnäringen i kommunen. Ansökan till turismstipendiumet görs via blanketten för TurismstipendiumPDF. Där står även bestämmelserna.

Såhär nominerar du någon:

Skicka din nominering med motivering till kommunen@gislaved.se eller till:

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun
Stortorget 1
332 80 Gislaved

Skicka in din nominering senast 15 oktober. Märkning Turismstipendium

Sidan uppdaterades senast: