Integration

Integration kan ses utifrån många områden och alla har sin egen uppfattning om vad integration är. Historiskt har kommunen haft en stor invandring som bidragit till kommunens starka utveckling och att vi idag är en av Sveriges industritätaste regioner. En lyckad integration är en viktig del i denna utveckling.

Kommun har beslutat att förtydliga hur vi ska arbeta med integration genom att ta fram en strategi. En strategi är viktig för att tydligt belysa vilka områden som kommunen behöver arbeta mer med. Strategin kompletteras med en handlingsplan som tydligt pekar ut det fortsatta integrationsarbetet och ansvarsfördelningen inom kommunen. Genom att ta tillvara allas kompetens kan vi stärka kommunens utveckling även i framtiden.

Vision och mål

Visionen för integrationsarbetet är att alla invånare i Gislaveds kommun oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt vardagsliv samt att känna sig delaktiga i kommunen.

Gislaveds kommun har fyra övergripande mål som ska omfatta allt integrationsarbete. Därtill har sex områden prioriterats för att stärka integrationen: attityd, arbete, utbildning och språk, boende, socialt deltagande/inflytande och mötesplatser.

Läs strategin för integration Pdf, 315.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs Handlingsplan för integrationsarbetet Pdf, 375.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om integrationsarbetet är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om vilket stöd du som invandrare kan få i Gislaveds kommun

Sidan uppdaterades senast: