Tillgänglighet på gislaved.se

Gislaved kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av den.

Här beskriver vi hur gislaved.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gislaved.se som inte är tillgängligt för dig kan du skicka epost till kommunen@gislaved.se. Vi svarar normalt inom tre arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss genom att ringa till vårt kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, maila oss på kommunen@gislaved.se. På så vis får vi veta att problemet finns och kan försöka åtgärda problemen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och informera dem om det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister

  • Webb-sändningarna från kommunfullmäktiges möten, som går att se i efterhand, är inte textade (se avsnittet oskäligt betungande anpassningar).

  • Det finns brister i webbplatsens navigeringsmeny på mobiltelefoner och surfplattor, vilket kan försvåra för de som använder olika hjälpmedel. Dessa brister kommer att åtgärdas i samband med en större uppgradering av webbplatsen som påbörjas 2021.

  • Flera e-tjänster och system som du kan logga in till från våra webbplatser uppfyller inte WCAG (webbtillgänglighetsdirektivet) vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. Ett flertal av de här systemen och e-tjänsterna sköts i system som vi inte själva kan förändra och är därför svåra att åtgärda.

För dig som använder skärmläsare

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Det här är pdf-filer som har bedömts är av särskild vikt att kvarstå. Exempel på det här kan vara justerade nämndsprotokoll som är publicerade innan kommunens arbete med tillgängliga pdf-er påbörjades.

  • Vissa bilder på gislaved.se, som inte är dekorationsbilder, saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.

  • På vissa sidor används tabeller och expanderbara rutor för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.

  • Vi arbetar löpande för att anpassa innehållet på gislaved.se till att vara tillgänglighetsvänligt. Många av de hinder som vi är medvetna om, kommer att åtgärdas i samband med en större uppgradering av webbplatsen som påbörjas 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Gislaved kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Undertextning av kommunfullmäktiges sammanträden.

  • Det förekommer beslutsunderlag som är producerade av annan aktör. Dessa är inte tillgänglighetsgranskade av Gislaveds kommun

  • De dokument som är producerade av annan aktör är inte tillgänglighetsgranskade av Gislaved kommun.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av gislaved.se. Det innebär att vi har gjort en intern testning utifrån webbdirektivets riktlinjer.

Senaste bedömningen gjordes 19/12 2020. Vi gör kontinuerligt nya skattningar.

Sidan uppdaterades senast: