Open space

Gislaveds kommun genomför vartannat år ett open space. Det är ett samarbete mellan kommunstyrelseförvaltningen och Gislaveds gymnasium. Senast det genomfördes var 2 november 2015.

Under en heldag samlas gymnasieelever från årskurs två och tre i Gisle sportcenter. På plats är även förtroendvalda, lärare och tjänstemän från kommunens olika verksamheter. Under senaste omgången var det runt 700 personer totalt som deltog något pass under dagen och 65 förslag lämnades in som alla har besvarats av kommunens politiska nämnder.

Frågeställningen kommunens open spacedeltagare får lyfta ämnen kring är:
          "Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?"

Syftet med open space i Gislaveds kommun är att ge ungdomar möjlighet till att påverka och utöva inflytande över kommunens framtid.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-28