Trygghetsstudie Smålandsstenar och Skeppshult

Gislaveds kommun samverkar med Polisen kring brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete och som en del i det kommer en första digital trygghetsstudie för Smålandsstenar och Skeppshult att genomföras. Materialet kommer bli underlag för den fördjupade översiktsplanen som ska tas fram för Smålandsstenar och Skeppshult. En fördjupad översiktsplan är framtida planering (enligt plan och bygglagen) av en tätort. Trygghetsstudien kommer ligga till grund för hur och var kommunen planerar grönstråk, mötesplatser, reaktionsområden, bostäder m.m.

Trygghet är viktigt. Hur trygga du och jag känner oss på olika platser är avgörande för var och hur vi rör oss. Det påverkar vilka aktiviteter vi kan delta i, hur vi mår och vilka möjligheter vi har att möte andra människor.

Kom med dina synpunkter

Från 17 februari till och med 12 mars önskar vi ha in bilder från dig, kartmarkeringar och förslag på saker som du tycker kan förbättras i Skeppshult och Smålandsstenar utifrån ett trygghetsperspektiv. Det kan till exempel handla om att förbättra belysningen, gallra i buskage eller förtydliga markeringen av cykelbanor och gångbanor. Men det kan också vara en plats där du helt enkelt inte känner dig trygg. Med din hjälp kan vi enkelt hitta områden som kan behöva extra insatser.

Så här gör du: Klicka på länken nedan. I formuläret som öppnas skriver du först din synpunkt om den trygga eller otrygga platsen, du har även möjlighet att bifoga en bild för att tydliggöra vad du menar. Därefter markerar du platsen på kartan där du känner dig trygg eller otrygg och sen kan du skicka in din synpunkt.

Länk till trygghetsstudielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2017-02-22