Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, fritidsgårdar, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, musikskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare (sfi) och eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskolekurser samt därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet för den kommunala organisationens behov. Nämnden ansvarar även för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Nämndens nettobudget för 2018 ligger på knappt 775 miljoner kronor, vilket utgör cirka hälften av kommunens totalbudget.

Som helhet syftar verksamheten till en god social omsorg och en generell kompetenshöjning, vilket långsiktigt påverkar både individens och kommunens möjligheter till en positiv utveckling. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter målstyrs av pedagogiska program, skollag, skolförordningar, läroplaner och kommunens strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Barn- och utbildningsnämndens ansvar

  • Följa och stimulera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt verka för god tillämpning.
  • Information i utbildnings- och barnomsorgsfrågor sker till allmänheten, företag och organisationer samt till myndigheter inom kommunen.
  • Inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i barn- och utbildningsnämndens reglemente.
  • Regelreformering sker inom nämndens verksamhetsområde.
  • Utveckla brukarinflytande inom verksamhetsområdet.

Kontaktpolitikerverksamhet

I rollen som ledamot och ersättare i barn- och utbildningsnämnden ingår att vara kontaktpolitiker. Som kontaktpolitiker representerar man barn- och utbildningsnämnden och inte något parti.

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter mandatperioden 2015-2018

Margareta Lindgren (S), ordförande

Ulla Christiansson (M), 1:e vice ordf.

Ulla Christiansson (M), 1:e vice ordf.

Inga-Maj Eleholt (C), 2:e vice ordf.

Inga-Maj Eleholt (C), 2:e vice ordf.

Suzana Bahtanovic (S)

Suzana Bahtanovic (S)

Fredrik Johansson (S)

Fredrik Johansson (S)

Josefine Dinäss (S)

Josefine Dinäss (S)

Kjell Olsson (S)

Kjell Olsson (S)

Johan Björn (M)

Johan Björn (M)

Malin Ingelsbo (M)

Malin Ingelsbo (M)

Magdalena Holm (M)

Magdalena Holm (M)

Peter Bruhn (MP)

Peter Bruhn (MP)

Anders Martinsson (C)

Anders Martinsson (C)

Pia Skogsberg (KD)

Stefan Nylén (SD)

Stefan Nylén (SD)

Linda Petersson (SD)

Linda Petersson (SD)

Sidan uppdaterades senast: 2018-02-20