Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens myndighetsutövande verksamhet styrs till största delen genom plan-och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, bostadsanpassningslagen och alkohollagen.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för:

  • Plan- och byggverksamhet med undantag för översiktlig planering
  • Miljöverksamhet
  • Hälsoskydd
  • Livsmedelstillsyn
  • Energirådgivning
  • Bostadsanpassningsbidrag
  • Tillstånd för alkoholservering 
  • Kartdatabaser med tillhörande register och kommunens stomnät

Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde sköts av bygg- och miljöförvaltningen.

Bygg- och miljönämndens ledamöter

Magnus Sjöberg (C)

Magnus Sjöberg (C) ordf.

Patric Bergman (M) 1:e vice ordf.

Patric Bergman (M) 1:e vice ordf.

Frank Josefsson (S), 2:e vice ordf.

Frank Josefsson (S), 2:e vice ordf.

Torbjörn Gustafsson (C)

Torbjörn Gustafsson (C)

Björn Olsson (L)

Björn Olsson (L)

Nicklas Westerholm (WeP)

Nicklas Westerholm (WeP)

Johanna Wärme (S)

Johanna Wärme (S)

Eva Eliasson (S)

Eva Eliasson (S)

Kenneth Andersson (SD)

Kenneth Andersson (SD)

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-11