Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens myndighetsutövande verksamhet styrs till största delen genom plan-och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, bostadsanpassningslagen och alkohollagen.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för:

  • Plan- och byggverksamhet med undantag för översiktlig planering
  • Miljöverksamhet
  • Hälsoskydd
  • Livsmedelstillsyn
  • Energirådgivning
  • Bostadsanpassningsbidrag
  • Tillstånd för alkoholservering 
  • Kartdatabaser med tillhörande register och kommunens stomnät

Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde sköts av bygg- och miljöförvaltningen.

Bygg- och miljönämndens ledamöter

Niclas Palmgren (M), ordf.

Niclas Palmgren (M), ordf.

Frank Josefsson (S), 1:e vice ordf.

Frank Josefsson (S), 1:e vice ordf.

Magnus Sjöberg (C), 2:e vice ordf.

Magnus Sjöberg (C), 2:e vice ordf.

Eva Eliasson (S)

Eva Eliasson (S)

Ann-Charlotte Hilding (S)

Ann-Charlotte Hilding (S)

Pauline Stenwall (M)

Pauline Stenwall (M)

Lukas Yassin (MP)

Lukas Yassin (MP)

Elisabeth Johansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Ulf Poulsen (SD)

Ulf Poulsen (SD)

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-04