Fritid- och folkhälsonämnden

Fritid- och folkhälsonämnden har som målsättning att främja fritidsverksamhet i kommunen genom att tillhandahålla anläggningar samt att ge bidrag till föreningar och organisationer. Detta för att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter så att kommunen blir attraktiv att leva i. Insatser ska också göras för att förbättra människors fysiska status och hälsa.

Fritid- och folkhälsonämndens ansvar


  • I nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver.
  • Fördela bidrag enligt fastställda normer till föreningar.
  • Organisera och ansvara för fritidsaktiviteter.
  • Tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för fritidsverksamhet.
  • Fullgöra kommunens myndighetsuppgifter enligt lotterilagen.

Fritid- och folkhälsonämndens ledamöter

Malin Sjöblom (M), ordf.

Malin Sjöblom (M), ordf.

Malin Hermansson (C) 1:e vice ordf.

Malin Hermansson (C) 1:e vice ordf.

Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) 2.e vice ordf.

Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) 2.e vice ordf.

Anders Ingemarsson (C)

Anders Ingemarsson (C)

Emanuel Larsson (KD)

Emanuel Larsson (KD)

Tomas Töreland (S)

Tomas Töreland (S)

Simon Sowa (SD)

Simon Sowa (SD)

Sidan uppdaterades senast: 2019-07-18