Fritidsnämnden

Fritidsnämnden har som målsättning att främja fritidsverksamhet i kommunen genom att tillhandahålla anläggningar samt att ge bidrag till föreningar och organisationer. Detta för att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter så att kommunen blir attraktiv att leva i. Insatser ska också göras för att förbättra människors fysiska status och hälsa.

Fritidsnämnden ansvar


  • I nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver.
  • Fördela bidrag enligt fastställda normer till föreningar.
  • Organisera och ansvara för fritidsaktiviteter.
  • Tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för fritidsverksamhet.
  • Fullgöra kommunens myndighetsuppgifter enligt lotterilagen.

Fritidsnämndens ledamöter

Tommy Stensson (S), ordf.

Tommy Stensson (S), ordf.

Malin Sjöblom (M), vice ordf.

Malin Sjöblom (M), vice ordf.

Urban Nilsson (C), 2.e vice ordf.

Urban Nilsson (C), 2.e vice ordf.

Susanne Josefsson (S)

Susanne Josefsson (S)

Rune Johansson (S)

Rune Johansson (S)

Lotten Flodström (S)

Lotten Flodström (S)

Johan Lassus (M)

Johan Lassus (M)

Emanuel Larsson (KD)

Emanuel Larsson (KD)

Stefan Nilsson/Nylén (SD)

Stefan Nilsson/Nylén (SD)

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-17