Kulturnämnden

"Kulturnämnden ser som sin främsta uppgift att erbjuda kommunens invånare ett rikt kulturliv med bra bibliotek och ett varierat utbud av kultur. Det är viktigt att det finns någonting att leva av i en kommun men för att man skall trivas riktigt bra behövs det också någonting att leva för. Därför är vår förhoppning att man som kommuninvånare någon gång under året skall lockas till att besöka ett arrangemang eller ett av våra bibliotek.

Mycket av det som genomförs gör vi tillsammans med olika kulturföreningar i kommunen. Visst lever man länge på att ha läst en god bok, sett en bra dansföreställning, deltagit i en studiecirkel, njutit av musik eller sett en tänkvärd teaterföreställning."

Kulturnämndens uppgift är att med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska handlingsprogram bedriva biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet, driva Gislaveds Konsthall samt ge stöd till föreningar och organisationer som bedriver kulturell verksamhet.

Välkommen till kulturnämndens verksamhet önskar Ylva Samuelsson (S) ordförande i kulturnämnden 

Kulturnämndens ledamöter

Ylva Samuelsson (S), ordförande

Ylva Samuelsson (S), ordförande

Valendona Dobra (S)

Valendona Dobra (S)

Therese Sjöström (S)

Therese Sjöström (S)

Marcus Holmbom (S)

Marcus Holmbom (S)

Björn Björkman (M), 1:e vice ordförande

Björn Björkman (M), 1:e vice ordförande

Markus Lewintus (M)

Markus Lewintus (M)

Björn Olsson (L), 2:e vice ordförande

Björn Olsson (L), 2:e vice ordförande

Bosse Linde (S)

Hannu Ruokola (SD)

Sidan uppdaterades senast: 2017-02-24