Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är gemensam för Gislaveds och Gnosjö kommuner. I nämnden sitter tre representanter för vardera kommun.

Räddningsnämnden ansvarar för:

  • att förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder vidtas för att höja invånarnas förmåga att höja sin egen säkerhet.
  • att minska antalet bränder och andra olyckor.
  • ett snabbt och effektivt ingripande för att begränsa skador, när nödlägen som bränder och andra olyckor ändå inträffar.
  • ett uthålligt och mindre sårbart samhälle.

Räddningsnämndens ledamöter

Niclas Palmgren (M), ordf.

Niclas Palmgren (M), ordf.

Marie Johansson (S)

Marie Johansson (S)

Carina Johansson (C)

Carina Johansson (C)

Kristine Hästmark (M), v. ordf.

Kristine Hästmark (M) v. ordf.

Markus Kauppinen (S)

Markus Kauppinen (S)

Nicklas Huuva (KD)

Nicklas Huuva (KD)

Sidan uppdaterades senast: 2018-06-21