Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har som målsättning att driva en god kommunal service till allmänheten, organisationer och myndigheter inom verksamhetsområdena:

  • Väghållning med gatubelysning, trafik och trafiksäkerhet
  • Torg och andra allmänna platser
  • Parker, skogar och exploateringsmark
  • Vattenförsörjning och avloppsbehandling
  • Avfallshantering och renhållning

Tekniska nämndens ledamöter

Jörgen Karlsson (S), ordf.

Jörgen Karlsson (S), ordf.

Bertil Valfridsson (M), 1:e vice ordf.

Bertil Valfridsson (M), 1:e vice ordf.

Johan Larsson (C), 2:e vice ordf.

Johan Larsson (C), 2:e vice ordf.

Charlotta Saras Skarphagen (S)

Charlotta Saras Skarphagen (S)

Torleif Johansson (S)

Torleif Johansson (S)

Lars Karlsson (M)

Lars Karlsson (M)

Per Lorentsson (M)

Per Lorentsson (M)

Torbjörn Gustavsson (C)

Torbjörn Gustavsson (C)

Niclas Månsson (SD)

Niclas Månsson (SD)

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-03