Vallokal 2010

Valnämnden

Valnämnden organiserar samtliga allmänna val och ser till att det finns vallokaler och valförättare. De organiserar även val till Eu-parlamentet och folkomröstningar.

Ordinarie ledamöter

Ordförande, Kim Westlund (M), v. ordförande Rose-Mari Modén (S), Lars-Ove Bengtsson (C) Mattias Fjellander (KD) Tommy Stensson (S), Malin Sjöblom (M), Mihai Banica (MP), Fredrik Sveningson (L) och Anders Gustafsson (SD)

Ersättare

Hasse Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Åsa Martinsson-Sveningsson (M), Anne Muhonen (M), Therese Andersson (MP), Joakim Olausson (C), Larsgöran Lundström (KD), Mikael Eberstål (L) och Leif Andersson (-)

Sidan uppdaterades senast: 2018-08-15