Medborgarundersökning

Regelbundet genomför Gislaveds kommun en medborgarundersökning som utförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

Syftet med ­under­sökningen är att ge svar på frågorna:

  • Hur bedömer medborgarna Gislaveds kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?
  • Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

Hela resultatet för 2017 och tidigare år finns i högra spalten under "ladda hem"


Hösten 2017 svarade medborgarna såhär:

Medborgarna om Gislaveds kommun som en plats att leva och bo på:
Helhetsbetyget för hur invånarna bedömer Gislaveds kommun som en plats att leva och bo på fick betyget 53. Betygsgenomsnittet för alla kommuner som deltog i undersökning var 60.

Medborgarna om Gislaveds kommuns verksamheter:
Helhetsbetyget för hur invånarna bedömer de verksamheter som kommunen ansvarar för är 51. Genomsnittet för deltagande kommuner var 55.

Medborgarna om inflytandet i Gislaveds kommun:
Invånarnas helhetsbetyget för kommunen gällande inflytandet blev 35. Genomsnittet för jämförelsekommunerna var 40.

Sidan uppdaterades senast: 2017-12-18