Sammanträdesdagar 2018

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har sammanträden under år 2018. För mer information se respektive sida.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Börjar 18.30 alla tillfällen förutom 17 maj då det börjar kl. 13.00 och 29 november då det börjar 10.00 samt 13 december då det börjar 17.00.

Sammanträdesdagar 2018, jan-jun

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige 

25

22

22

26

 17

18

Kommunstyrelsen

10, 24

7, 21

7, 21

11, 18

2, 16, 29

13

Barn- och utbildningsnämnden

29

12

12

9

21

18

Bygg- och miljönämnden

29

27

28

 26

21

25

Fastighet- och servicenämnden


21

28

24

30

27

Fritidsnämnden


 13


3

 8

19

Kulturnämnden


12


4

21

18

Socialnämnden

30

20

27

17

 15

19

Teknisk nämnd

24

21

21

18

16

13

Räddningsnämnd

 

13


3

 

18

Överförmyndarnämnd


16


6


14

 

Sammanträdesdagar 2018, jul-dec

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Kommunfullmäktige

 

30

27

25

29

13

Kommunstyrelsen

 

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21, 28

12

Barn- och utbildningsnämnden

 


11

15, 22

19

17

Bygg- och miljönämnden

 

27


1

6

10

Fastighet- och servicenämnden

 

 29

26

 24

21

19

Fritidsnämnden

 


 11

16

6

18

Kulturnämnden

 


10, 24


5

17

Socialnämnden

 

 28

11, 25

23

27

18

Teknisk nämnd

 

29

26

24

21

17

Räddningsnämnd

 

21

11

 

28

 

Överförmyndarnämnd

 


7


2

7

 

KONTAKTCENTER

Kontakta gärna kommunens kontaktcenter om du har några frågor eller funderingar.

Telefon: 0371-810 00 (öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16)


Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-12